Hala Modeli

Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych
„GZUT” Spółka Akcyjna

kontakt:

44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2

tel. : (+48 32) 338-15-00

Hala Modeli jak dojechać do Hali Modeli